Valgustusraie - infoViking
valgustusraie

Valgustusraie

Valgustusraie leiab aset enamast tiheda metsa puhul. Tihe mets tähendab seda, et konkurents toitainetele ja valgusele on suur. Selline tihe mets lämmatab aeglasemalt kasvavaid okas- ja lehtpuid ning ka pöösaid. 

Valgustusraie peamine eesmärk ongi anda võimalust aeglasemalt kasvavatele puudele ja põõsastele. Vastasel juhul võib juhtuda, et mõni üksik puuliik hakkab domineerima ning hilisem ümber planeerimine on tunduvalt kuluma ja aeganõudvam.

Valgusustusraie teenus on kvaliteetne viis muutmaks mets mitmekesiseks ja kasvuvõimeliseks kohaks kõikidele liikidele. Üldiselt peaks metsa vanus jääma 20-30 aasta kanti. Värske metsa puhul tuleks tuleks seda tööd teha tihemini kuna noored ja väiksed puud vajavad kasvama jäämiseks rohkem valgust.