Metsaraie - infoViking
Metsaraie

Metsaraie

Õigesti teostatud metsaraie eesmärgiks on parandada tingimusi metsa kasvuks või luua tee uue metsa tekkele. Metsaraiet Eestis liigitatakse neljaks: valgustusraie, harvendusraie, sanitaarraie ja lageraie.

Valgustusraie eesmärgiks on parandada tingimusi puude kasvuks läbi valguse parandamisega ning vähendades kokurentsi toitainete saamisel. Valgusraiet teostatakse metsades, mis on kuni 20-aastat vanad.

Harvendusraie käigus saetakse maha madala väärtusega puuliigid (vigased ja haiged puud), mis segavad teiste liikide kasvu. Andes eelised kvaliteetsemale liikidele, tõstab see märgatavalt metsa väärtust. Harvendusraiet tuleks hoolikalt planeerida, kuna liigne harvendamise tulemusena on mets vastuvõtlikum haigustele ning tormi murdudele. 

Sanitaarraie eesmärgiks on tagada metsa hea tervisliku seisundi säilitamiseks või parandamiseks. Selleks raiutakse tormis murdunud, haiged ning surnud puud, et takistada parasiitide ja haiguste levikut metsamaale.

Lageraie puhul saetakse maha peaaegu kogu puistu, alles jääb ainult seemne- ja säilikpuud. Seda tüüpi raie on vajalik selleks, et raiutud alale luuakse võimalus uue ühevanulise metsapõlve tekkeks.