Metsakasvatus - infoViking
Metsakasvatus

Metsakasvatus

Metsakasvatuse eesmärgiks on metsa uuendamine läbi erinevate meetodite, et anda metsale uus metsapõlv. Metsa uuendamisel on kolm võimalikku lahendust: istutamine, külvamine või looduslik.

Enne metsakasvatusega alustamist tuleks koostada uuendusplaan, et uue metsa rajatakse õigete võtete ja puuliikidega. Peale uuendust peab metsa hooldama, et kaitsta noori puid kahjurite eest. Mõne metsatüübi puhul tuleb kaaluda ka valgustusraiet, et tagada puude kasvuks küllaldast valgust ning ruumi.

Metsakasvatuse eesmärgil on metsaseaduse poolt lubatud ka hooldusraided, mis muudab mullad toitaine- ja vee rikkamaks, et uus mets saaks mühinal peale kasvada.