Metsakava koostamine - infoViking
Metsakava koostamine

Metsakava koostamine

Metsamajanduskava  sisaldab endas erinevate metsamajanduslike protsesside kirjeldust järgmiseks kümneks aastaks. 

Metsakava on dokument, mis on kõigile erametsaomanikele kohustuslik, kui kinnistu suurus ületab 5 hektarit. Kõigile teistele lasub metsamajandamise kava olemasolu kohustus, kui hektari suurus ületab 2 hektarit. Metsakava koosneb suures plaanis kahest osast: mõõtmine ning metsamajanduslike tööde plaan järgmiseks kümneks aastaks.

Peamiselt on metsakava vajalik, kui metsaomanik soovib oma metsa majandada. Metsakava koosneb andmetest, mis näitavad metsa hetkeolukorda, annab ülevaate metsast olevate puude koosseisust, tervislikust seisundist jms). 

Allpoole oleme toonud välja parimad teenusepakkujad metsamajanduskava koostamisel. Uuri ja vaata ning tee endale sobivaim valik.