Metsa hooldamine - infoViking
Metsa hooldamine

Metsa hooldamine

Metsahooldus on metsa kvaliteetsel arengul väga vajalik protsess ning ilma selleta võib mets suure osa oma puidu väärtusest kaotada. See tagab selle, et ebavajalikud ja segavad puud likvideeritakse mis laseb jällegi õigetel tugevalt edasi kasvada. Kogu teenus on selle eesmärgiga, et saada kvaliteetsem ja ilusam mets. 

Esialgu võib metsa hooldamine olla metsaomanikule kulukas, kuid kui see protsess vahele jätta siis võib hiljem see palju kahjulikumaks muutuda. Veel tuleks teada seda, et metsa majanduslik väärtust parandatakse selleks, et tulevikus puidu müügi pealt paremat hinda saada. Kui mets lastakse käest ning puidu kvaliteet langeb, kahaneb ka hind. Metsa hooldusel peab omama täpseid teadmisi, sest tuleb teha vahet puudel, mida on mõtet kasvama jätta ning mida mitte.

Lisaks tuleb metsa hooldust tehes arvestada seal elavate liikidega, sest kokkuvõttes on mets üks suur terviklik elukooslus.