Teetööd - infoViking
teetööd

Teetööd

Teetööd hõlmavad endas laia spektrumit, mille eesmärgiks on uue tee ehitamine või olemasoelva tee parandamine. See on rangelt reglementeeritud valdkond, kus tuleb hoolikalt ettekirjutusi järgida.

Teetööde tegemiseks on vaja koostada projekt, mille kirjelduses on välja toodud kõik vajalikud komponendid, k.a joonised, skeem ja teeplaan mõõtkavas 1:1000. Sageli tehakse teetöid öösiti, et minimeerida liiklushäireid, kuid ka päevasel ajal.

Nagu juba sai mainitud, siis teetööd on väga lai valdkond. Allpool on välja toodud kõik erinevad teetööde alla kuuluvad valdkonnad, mille peale klikkides saad nendest lähemalt lugeda.