Pinnastee ehitus - infoViking
Pinnastee ehitus

Pinnastee ehitus

Pinnastee oma olemuselt on pealiskihita tee, mis enamasti on selleks kujunenud pideva sõidukite liikumise tulemusena. Kuid sellegipoolest on see üks teetööde alamkategooria mida rajatakse enamasti madala liiklussagedusega kohtadesse või ajutise teena.

Pinnastee ehitus võib tunduda millegi sellisena, mis ei ole seadustega reguleeritud. Tegelikkuses kehtivad sellele kruusatee rajamise nõudmised. Seega ei ole tegemist sugugi ebakvaliteetse tööga, vaid vajab hoopiski professionaalset kätt.

Pinnastee rajamine

Pinnastee rajamise hind sõltub mõnest tegurist. Milline ning kui mahukas on teostatav projekt, kui tugev peab olema aluspõhi ning samuti ka killustiku materjalist ning kogusest. Ehitus võib kujuneda üsna kulukaks kui tegemist on suuremamahulise projektiga.