Teeremont - infoViking
Teeremont

Teeremont

Teeremont on väga kulukas ja aeganõudev ettevõtmine, kuid ilma milleta me tänapäeval enam ei saa. Kogu aeg ehitatakse uusi teid, kuid samal ajal tuleb ka olemasolevaid teid hooldada.

Tihti tehakse teeremonti õhtusel ja öisel ajal kuna päevasel ajal on teedel tihe liiklus. Kuid muidugi tuleb ka neid olukordasid ette, kus päevasel ajal tuleb ette teeremonti.

Teeremondi alla ei kuulu ainult asfalt, mida on mitu erinevat tüüpi, vaid ka erinevate katetega teed. Nagu näiteks kruusatee, mida on peab ka korrapäraselt hooldama ja remontima.

Teeremont väga spetsiifiline valdkond, kus tuleb kasutada õigeid meetodeid ja vahendeid, et saavutada parim tulemas. Kui tahad võimalikult kvaliteetset ja kiiret tulemust, siis väga oluline on ka väljaõpetatud meeskond.

Teeremont hõlmab endas teede sillutamist, taastamist ja/või rikutud katete taastamist, et saavutada hea seisund ja suurendada liiklusohutust. Kui riik või kohalik omavalitsus ei viitsi teede parandusega tegeleda, siis tagajärjeks on peale talve olevad ohtliku löökaugud. Seetõttu on parandustööd äärmiselt vajalikud.