Teehooldustööd - infoViking
teehooldustööd

Teehooldustööd

Tänavate, maanteede, kõnni- ja sõiduteede korras hoidmine on meie igapäevaelus äärmiselt vajalik. Kuidas muidu saavad autod ja inimesed talvisel ajal normaalselt liigelda ning kes see hooldab ja puhastab teid. Kuid selle jaoks on olemas erinevad ettevõtted, kes hoiavad meie teid puhtana ja tervena, et me saaksime normaalselt liigelda. Lisaks reguleerivad teehooldustöid mitmed seadused ja aktid.

Mis kuulub teehooldustööde alla?

Teehooldustööd võib jagada kaheks: suvine hooldus ja talvine teede hooldus.

Talvised teehooldustööd hõlmavad endas lume koristamist ja tõrjet. Sealhulgas libeduse tõrjet ja mehaanilist karestamist. Talvisel ajal on ka kindlaks määratud lumepaksuse piirmäärad, kui palju lund võib teedel olla. Koheva lume paksus kuni 4 cm ja märja lume paksus kuni 2 cm. Veel on olemas ajaline piirang 5 tundi, mille jooksul tuleb ära teha lumetõrje.

Suvised teehooldustööd hõlmavad aga palju laiemat spektrit ning mitte ainult teedega seoses. Suvisel ajal on erinevad asfalteerimistööd ja aukude lappimised. Vee äravoolu tagamiseks truupide hooldamine. Teepeenarde ja kraavide hooldamine, niitmine, puude- ja võsa maha võtmine ning heki pügamine. Lisaks nendele erinevad puhastus- ja korrastustööd, märgistustööd. Tolmutõrje ning liikluskorraldusvahendite järelvalve.