Tee ehitus - infoViking
Teede ehitus

Tee ehitus

Teede ehitused alla kuuluvad enamasti väga mahukad projektid, kus tööd hakkavad pihta juba geouuringutest kuni teede pinnakateteni välja. See tähendab kõrgkvaliteetset teenust, mille eesmärgiks on rajada tee ilma suuremahuliste vigadeta. 

Tee ehitamine on suur ettevõtamine nii ajaliselt kui ka rahaliselt. Teeehitus on väga lai valdkond, kus saab ehitada erineva pinnasega teid nagu näiteks asfalt- ja kruusatee.