Printeri ühendamine arvutiga - kõik võimalused - infoViking
Printeri-uhendamine-arvutiga

Printeri ühendamine arvutiga – kõik võimalused

Printeri ühendamine arvutiga on muutunud tehnoloogia arenedes aina lihtsamaks ja mugavamaks ning tänaseks on selleks mitmeid erinevaid võimalusi, kust kõik peaksid leidma endale sobiva. Siiski tuleb ette olukordi, kus erinevad juhtmed, rakendused ja seaded ajavad pea sassi ning sellisel puhul tasub kiiret abi otsida internetist. Järgnevalt käime läbi kõik tüüpilised ühendused ja leiame, kuidas ühendada printerit arvutiga.

Millised on peamised võimalused arvutiga ühendamiseks?

Printeri uhendamine arvutiga 1

Printeri ühendamine arvutiga jagatakse tänapäeval esimese asjana kahte gruppi – juhtmevabad ja juhtmega ühendused. Juhtmetega ühendamine on nii mõneski valdkonnas juba oma aja ära elanud ning see oli kuni kümne aasta taguse ajani oli see ainus võimalus. Tänapäeval on muude asjade kõrval ka printerid tavaliselt seadistatud juhtmevaba ühenduse jaoks, osad tootjad ja mudelid pakuvad võimalust mõlemaks ühendusviisiks. 

Juhtmetega ühenduses domineerib juba pikka aega USB kaabel, mis ühendatakse printerist arvutisse. Tänapäeval on aga uuematel sülearvutitel USB pordid üldsegi kaotatud ning juhtmevaba ühendus muutub seeläbi järjest populaarsemaks. Wireless ühendamisel on peamine kasutatav tehnoloogia Bluetooth, mis on võrreldes konkurentidega mugav ja kiire ning seda täiustatakse pidevalt. Teiseks võimaluseks on Wifi kaudu printeri ühendamine arvutiga. 

Printeri ühendamine arvutiga USB kaabli kaudu

Printeri uhendamine arvutiga 5

USB kaablit kasutades peaks arvuti andma märguande, kui printeri ühendamine arvutiga oli edukas ning uue printeri puhul tuleb tõmmata vastavad draiverid. Seda peaks arvuti automaatselt soovitama ning vastava küsimuse korral ootab ta kasutajalt vaid hiireklõpsu jah kastikesel. Seejärel tuleb vaid järgida arvuti soovitusi ja juhiseid ning printimine võib varsti alata. 

Juhul kui arvuti märguandeid ei saada ning juhised puuduvad, tasub järgida järgnevaid samme, et toimuks edukas printeri ühendamine arvutiga. 

1) Ava Windowsi seaded

Selleks tuleb hiirega liikuda ekraani alla vasakule serva ja klikata Windowsi logol. Seejärel avaneb mitu veergu lahtreid ja nendest tuleb valida kõige vasakpoolne, kus ühes neist veergudest asub hammasratta logo, ning sellel klikata. Nüüd oled jõudnud Windowsi seadete keskkonda. 

2) Ligipääs seadmetele

Seadete keskkonnast tuleb leida ikoon, millel on nimetus “seadmed”. Seadmete menüüsse sattudes valida “printerid ja skännerid”. Järgnevas aknas avaneb leht, kust valida esimene valik “lisa seade või printer” ning seejärel saab toimuda printeri ühendamine arvutiga.

3) Printeri ühendamine arvutiga

Kui oled valinud “lisa seade või printer” peaks avanenud aknas arvuti ise tuvastama USB kaabli kaudu ühendatud printeri. Kui printeri nimi ilmub lehele, valida see ning lõpetada installimine arvuti juhiste järgi. Seejärel peaks printeri ühendamine arvutiga olema loetud lõpetatuks ning töö võib alata. 

Printeri ühendamine arvutiga Bluetoothi kaudu?

Printeri uhendamine arvutiga 3

1) Tee printeril bluetooth aktiivseks

Selleks, et saaks toimuda printeri ühendamine arvutiga, tuleb esiteks teha kindlaks, et pinter on Bluetooth ühenduseks valmis. Selleks on enamus printeritel Bluetooth’i logoga nupp, mida vajutades otsib printer aktiivselt Bluetoothi ühendusi tehes end märgatavaks teistele seadmetele. 

2) Ava arvutis Bluetoothi seaded

Teiseks tuleb arvutis minna Windowsi logole, seejärel valida sealt seaded ning järgmisena ühendused ja bluetooth. Seal on näha kõik leitavad Bluetooth seadmed ning üks nendest peaks olema ka printer. Printeri nimi on sama, mis selle mudeli nimi. Valides printeri peaks toimuma printeri ühendamine arvutiga ning edasi saab juba tavalist printimise protokolli järgides asuda printima

Printeri ühendamine arvutiga Wifi kaudu

1) Printeri installimine

Olles printeri sisse lülitanud on see valmis seadistamiseks ja esimene samm on ühendada printer Wifi võrguga. Enamus modernsetel printeritel on LCD ekraan, kus on näha kõik saadaolevad Wifi-võrgud. Siinkohal tuleb avanenud seadetes ringi uurida ning tuvastada valik, mis laseb konfigureerida LAN võrku.

2) Ühenda oma Wifi võrku

Olles sattunud LAN seadetele, tuleb üles leida soovitud Wifi võrgu SSID ehk home network service set identifier. Wifi võrgu SSID on võimalik tuvastada arvutis minnes Wifi seadetesse ning klikkides soovitud Wifi võrgule. Samuti on see võimalik üles leida oma Wifi ruuteri alt, kus on see alati märgitud. 

3) Lõpeta ühendus

Ühendamise viimaseks sammuks on sisestada Wifi võrgu salasõna. Peale seda on võrguga ühendamine valmis ning järgmiseks tuleks läbida printeri ühendamine arvutiga

4) Ava printeri seaded

Arvutis olles tuleb liikuda alla paremasse serva ning sealt valida Windowsi logo. Windowsi logo alt liikuda edasi seadetesse ning sealt valida “Seadmed”. Seadete alt on võimalik valida “lisa printer või seade” ning järgnevalt peaks ilmuma list erinevatest saadaolevatest seadmetest. Kui klikkida soovitaval printeril siis saab selle arvutiga ühendada ning seejärel peaks olema ühendus loodud ning printer tööks valmis. 

Tihti esinevad vead

Printeri uhendamine arvutiga 2

1) Arvuti ei leia printerit

See on vanemate printerite puhul levinud probleem, sest uuemad arvutid pole loodud nendega ühendamiseks. Siiski on see võimalik, kuid arvutile tuleb märku anda, et selline probleem on esinenud. Selleks on arvutis printeri seadete all võimalus valida “ma ei leia oma printerit”. Seejärel teeb arvuti troubleshooti ja laeb alla vajalikud draiverid ning siis peaks arvuti printeri üles leidma.

2) Halb ühendus

Wifi võrkude puhul võib juhtuda, et arvuti ja printer on ühendatud erinevatesse võrkudesse ning seetõttu ei leia arvuti printerit. Samuti võib juhtuda, et USB kaabli ühendus on halb ja see tuleks uuesti sisestada. Kui kumbki nendest ei aita, siis tasub teha nii arvutile kui printerile restart, sest see lahendab tihti seadmetega esinevad mured. 

Kokkuvõte

Printerid teevad meie eest ära tõeliselt suure töö ning kontori- ja bürokraatiamaailmas on nad asendamatuteks kaaslasteks. Siiski esinevad ka seal omad probleemid ning uued tulijad ja ka vanad olijad vajavad tihti juhiseid ja nõuandeid. Printimine peaks tänapäeval olema juba piisavalt kiire, selge ja mugav, et vahel tuleb lihtsalt vana mudel asendada uuega ning säästa sellega enda ja teiste väärtuslikku aega!

Related Posts