Kuidas kasutatakse Eestis tahavaatepeegleid ja liiklusmärke? - infoViking
liiklusmärgid Eestis

Kuidas kasutatakse Eestis tahavaatepeegleid ja liiklusmärke?

Igas riigis turvaline sõitmine eeldab kohalike liiklusmärkide mõistmist. Eesti järgib Viini liiklusmärkide ja -märkide konventsiooni, mis tähendab, et nende süsteem on tuttav paljude Euroopa riikide juhtidele. Siiski on olemas erimärgid ja nüansid, millest tuleb olla teadlik. Võtame lahti Eesti liiklusmärkide põhikategooriad:

Liiklusmärkide tüübid

 • Hoiatusmärgid: Kollased kolmnurksed märgid punase äärisega, mis hoiatavad eelseisvate ohtude eest. Näiteks kurvid, ristmikud, jalakäijate ülekäigurajad, metsloomad ja teetööd.
 • Keelumärgid: Tavaliselt ümmargused, punase äärisega, tähistavad keelatud tegevusi. Tavalised märgid on näiteks sissesõidukeelud, möödasõidukeelud, kiiruspiirangud ja sõidukite piirangud.
 • Kohustuslikud märgid: Need on sinise taustaga ringikujulised märgid, mis näitavad, et sõidukijuhid peavad tegutsema. Näidetena võib tuua kindla suuna järgimise, minimaalsed kiiruspiirangud ja märgid, mis tähistavad sõiduradasid konkreetsetele sõidukitüüpidele.
 • Teabemärgid: Need annavad üldist teavet tee või ümbruskonna kohta. Need on sageli ruudukujulised või ristkülikukujulised, sinise taustaga ja valgete sümbolitega. Näiteid on näiteks parkimise, puhkealade, haiglate ja linnadesse suundumise märgid.
 • Prioriteedimärgid: Need reguleerivad eesõigust ristmikel ja ristmikel. Tavaliselt rombikujulised, kollase taustaga ja mustade sümbolitega.

Olulised Eesti liiklusmärgid

Siin on mõned ainulaadsed või eriti olulised liiklusmärgid, mida Eestis sõites peaks teadma:

 • „ALA“ märk koos kiiruspiiranguga: See märk tähistab kombineeritud parkimiskeelu ja kiiruspiirangu tsooni. Sõna „ALA“ tähendab „tsooni“.
 • Metsloomade ülekäigurada: Need märgid kujutavad Eesti tavaliste metsloomade, nagu hirved ja hirved, siluetti.
 • Jää/libe tee: Need märgid ilmuvad sageli talvel ja on tähistatud lumehelbekese sümboliga.
 • Piirangute lõpu märgid: Eestis kasutatakse spetsiaalseid märke, mis tähistavad varem kehtestatud piirangute (nt kiiruspiirangud) lõppemist või kontrollige infot liiklusmärkide liikide ja tähenduste kohta autodoc.ee.

Eesti autojuhid, nagu autojuhid kõikjal, tuginevad suurel määral oma tahavaatepeeglitele, et liiklusvoo jälgimiseks, tagumiste sõidukite jälgimiseks ja võimalike ohtude tuvastamiseks.

Sõidurajade vahetamine, ühinemine või pööramine nõuab kõik hoolikat tahavaatepeegli kontrollimist, et hinnata ruumi ja teiste sõidukite liikumist.

Parkimiskohast või sissesõiduteelt tagurdamine muutub tahavaatepeegli nõuetekohase kasutamisega palju turvalisemaks.

Konkreetsed kaalutlused Eestis

Eestis on piirkondi, kus on sagedased metsloomade ülekäigukohad. Tahavaatepeeglid aitavad juhtidel märgata loomi, kes võivad olla ootamatult tee äärde ilmunud.

Lumise või jäise ilma korral on tagumiste sõidukite jälgimine veelgi olulisem. Juhid vajavad ohutuks pidurdamiseks ja manööverdamiseks lisateadlikkust.

liiklusmärgid Eestis

Liiklusmärgid

Eesti järgib Viini liiklusmärkide ja signaalide konventsiooni, seega on paljud märgid Euroopa autojuhtidele tuttavad. Eesti liiklusmärkide erimärkide tähenduse tundmaõppimine on siiski hädavajalik.

Märkide tüübid ja nende tähtsus:

 • Hoiatusmärgid: hoiatavad juhte võimalike ohtude eest, nagu järsud kurvid, jalakäijate ülekäigud, teetööd ja metsloomade ülekäigud. Nende tähelepanelikkus aitab sõidukijuhtidel kohandada oma kiirust ja ennetada muutusi liiklusskeemides.
 • Keelumärgid: Need märgid selgitavad, mida ei tohi teha. Siia kuuluvad kiiruspiirangud, möödasõidukeelualad, sõidukite piirangud ja sissesõidukeelumärgid. Nende järgimine hoiab ära õnnetused ja liiklusrikkumised.
 • Kohustuslikud märgid: Need märgid näitavad, mida peate tegema, sealhulgas juhised, mida tuleb järgida, miinimumkiirused või konkreetsetele sõidukitele eraldatud sõidurajad.
 • Teabemärgid: Annavad kasulikku teavet suundade, vahemaade, parkimistsoonide, haiglate ja huvipunktide kohta.

Kuidas peeglid ja märgid koos töötavad

Tahavaatepeeglid ja liiklusmärgid ei ole iseseisvad vahendid; nad täiendavad teineteist optimaalse ohutuse tagamiseks:

 • Näide 1: Enne möödasõitu kontrollib juht oma tahavaatepeeglit, kas seal on liiklus ja otsib liiklusmärke, mis näitavad, kas möödasõit on selles piirkonnas lubatud.
 • Näide 2: Ristmikule lähenemine Liiklusmärgid hoiatavad ristmike, ringristmike või eesõiguse muutuste eest. Tahavaatepeegel aitab hinnata tagant läheneva liikluse kiirust ja kaugust, mis võimaldab juhil teha ohutu otsuse edasiliikumiseks.

Eesti sõidukijuhtide vastutus Eesti sõidukijuhtide kohustus on:

Hooldada oma sõidukit: See hõlmab ka seda, et tahavaatepeegel oleks puhas, õigesti reguleeritud ja toimiv.

Teada liiklusmärke: Olla kursis Eesti tavapäraste liiklusmärkide tähendusega.

Harjutada valvsust: Kasutage aktiivselt tahavaatepeeglit ja kontrollige järjepidevalt liiklusmärke, et teha teadlikke ja ohutuid juhtimisotsuseid ning tutvuge sisepeeglite tüübid vastavalt autodoc.ee teabele.

Turvaline sõitmine Eestis

Liiklusmärkide mõistmine on vastutustundlikuks sõiduks ülioluline. Tutvudes tavaliste liikide ja konkreetsete Eesti märkidega, saate teedel kindlalt navigeerida ning vältida õnnetusi ja liiklusrikkumisi. Pöörake alati tähelepanu oma ümbrusele ja järgige väljapandud märke, et tagada ohutu ja meeldiv sõidukogemus Eestis.

Anna mulle teada, kui soovid veel rohkem üksikasju konkreetsete märkide või muude Eestis sõitmise aspektide kohta!

Ettevõtted | Auto ja moto


Related Posts